Niebezpieczne porównania

Przy okazji niedawnego dnia mokradeł przypomniało mi się jedno z porównań mających na celu podkreślenie roli tych ekosystemów. Otóż są one czasem nazywane nerkami Ziemi.

Konkretnie nerkami są nazywane mokradła lądowe, czyli bagna, torfowiska itp. obszary podmokłe. Metaforyczne porównanie nie jest takie złe. Podobnie do nerek siedliska te przepuszczają wodę i ją filtrują, zatrzymując różnego rodzaju toksyny. Potem przekazują oczyszczoną wodę rzekom, czyli – w tej samej poetyce – krwiobiegowi planety, rzekom.

Ładne porównanie, pokazujące, że rola bagien jest bardzo ważna, a ich zniszczenie może skutkować tym, czym zniszczenie nerek – zatruciem. Tak jest.

Niestety, gdyby pociągnąć to porównanie dalej, trzeba zastanowić się nad innymi konsekwencjami. Nerki nie zatrzymują toksyn na stałe – przekazują je do moczu. Jeżeli bagna są nerkami, to gdzie jest pęcherz i wreszcie cewka moczowa?

Analogicznie jest z dużo popularniejszym porównaniem tego typu. Może o bagnach jako nerkach słyszało niewielu, ale lasy jako płuca planety to slogan wyświechtany. A co się dzieje w płucach tak naprawdę? Dla zwierzęcia płuca są w pewnym sensie źródłem dostaw tlenu, ale z większej perspektywy w płucach tlen jest pochłaniany, a wydzielany jest dwutlenek węgla. Lasy jednak działają odwrotnie.

O porównaniach do serca wolę nie mówić, bo to, co w metaforyce i symbolice zrobiono z tą pompą, to już przechodzi pojęcie biologa. Choć trzeba przyznać, że te skojarzenia wzięły się z pradawnej biologii i różnych Arystotelesów i Platonów (którzy swoją drogą dość się różnili w przypisywaniu sercu i mózgowi konkretnych funkcji).

Na marginesie: porównanie bagien do gąbki, która gromadzi wodę, gdy jest jej dużo, a oddaje, gdy jest mało, choć lepsze, też ma pewien słaby punkt. Gdy gąbka wyschnie, jej chłonność jest większa. Tymczasem torfowisko, wysychając, murszeje (pisałem o tym), a mursz zatrzymuje wodę słabiej niż torf. Zatem jest gąbką, która najlepiej chłonie, będąc wilgotną, a nie suchą.

Piotr Panek

ilustracja: Edward Bliss Foote, „Plain home talk about the human system – the habits of men and women – the cause and prevention of disease – our sexual relations and social natures”. Domena publiczna