Naturalna selekcja czy przypadkowa mutacja – teoria ewolucji pisana na nowo

732px-Origin_of_Species_illustration_croppedKilka dni temu w prasie naukowej ukazał się artykuł podający w wątpliwość dotychczasową teorię powstawania gatunków drogą naturalnej selekcji.

Naukowcy dowodzą, że to nie adaptacje – jak przekonywali Darwin i jego następcy – ale przypadkowe, nagromadzone mutacje mogą doprowadzić do powstawania nowych gatunków. Mutacje te, w większości neutralne, po upływie setek lat doprowadzają do tego, że osobnicy należący przed wiekami do tego samego gatunku nie są w stanie wymieniać ze sobą materiału genetycznego, czyli rozmnażać się i wytwarzać zdolne do rozmnażania potomstwo.

Według teorii zaproponowanej przez Blaira Hedgesa i kolegów specjacja następuje średnio co dwa miliony lat – niezależnie od procesu naturalnej selekcji (czyli przeżywania osobników najlepiej przystosowanych do danego środowiska). Innymi słowy nawet bez naturalnej selekcji po upływie określonego odcinka czasu dojdzie do powstania nowego gatunku.

Niby nic wielkiego – ot, zamiast gatunków powstałych w procesie naturalnej selekcji mamy specjację spowodowaną nagromadzeniem mutacji. Powyższe stwierdzenie ma jednak fundamentalne znaczenie z punktu widzenia teorii ewolucji… Jeśli bowiem proces adaptacji i naturalnej selekcji nie jest głównym motorem powstawania nowych gatunków, tylko przypadkowe, nieadaptacyjne mutacje materiału genetycznego, to być może już niedługo trzeba będzie pisać podręczniki do biologii od nowa…

Skoro bowiem gatunki powstają przypadkowo, niezależnie od środowiska, w którym bytują, to znaczy, że nasze od lat zdobywane dowody potwierdzające proces naturalnej selekcji będą musiały zostać poddane ponownej analizie…

Judyta Juranek

Ilustracja: 1859 On the Origin of Species; Darwin’s Dangerous Idea ResearchBlogging.org Hedges SB, Marin J, Suleski M, Paymer M, & Kumar S (2015). Tree of life reveals clock-like speciation and diversification. Molecular biology and evolution, 32 (4), 835-45 PMID: 25739733 https://www.quantamagazine.org/20150505-a-surprise-for-evolution-in-giant-tree-of-life/