Mądrość z niewiedzy

W „Obronie Sokratesa” główny bohater opowiada, jak to się stało, że został okrzyknięty najmądrzejszym z ludzi. Współudział miał w tym Chajefront, który zapytał wyrocznię w Delfach wprost: czy jest ktoś mądrzejszy od Sokratesa?  Pytia miała odpowiedzieć, że nie ma takiej osoby.

Po tym wstępie następuje nieco długa opowieść Sokratesa, jak to nie bardzo chciał wierzyć w te słowa i koniec końców zaczął sprawdzać, czy jest ktoś mądrzejszy od niego. Rozmawiał więc z politykami, rzemieślinkami, artystami i ludźmi reprezentującymi inne grupy zawodowe. Zawsze okazywało się, że ludzie ci będąc specjalistami w swoich dziedzinach, tkwili w błędnym mniemaniu, że znają się na wszysktim. Skutek rozmowy z Sokratesem zaś bywał taki, że ich braki w innych dziedzinach wychodziły na jaw. Koniec końców efektem było wspólne dla rozmówcy Sokratesa i dla niego samego odkrycie braków we własnej wiedzy.

Efekt tej sytuacji był dwojaki. Po pierwsze, Sokrates twierdził, że w ten sposób narobił sobie wrogów. Przyczyną tego, była próżność ludzi, którzy w sposób nieuzasadniony twierdzili, że znając się na jednym, znają się na wszystkim. Jego opowieść staje się pewną figurą retoryczną, która ma mu zjednać sędziów na procesie i przerzucić odpowiedzialność za wrogie nastawienie do niego na jego przeciwników.

Po drugie,  można by z tego wydedukować, że zarówno Sokrates jak i jego rozmówcy byli tak samo mądrzy/niemądrzy. Jednak dedukcja Sokratesa w tym punkcie wyglądała inaczej. Jego zdaniem na końcu dysputy jego rozmówcy wiedzili o sobie to, co Sokrates wiedział o sobie na początku – że sam nic nie wie, albo przynajmniej – że jego wiedza jest mizerna.

W ten sposób mamy te odpowiedź na pytanie, dlaczego Sokrates jest najmądrzejszym z ludzi. Otóż jego mądrość polega na świadomości własnej niewiedzy. Jeśli więc jesteśmy przy temacie dedukcji z niewiedzy, to w tym wypadku świadomość własnej niewiedzy jest synonimem mądrości. Wiedzieć, że się nie wie, to mądrość, zdaniem naszego bohatera.

Grzegorz Pacewicz

Foto: Taryn, flickr.com  (CC BY-NC-SA 2.0)