Zamówienia publiczne

O problemach i bezsensach wynikających ze stosowania zamówień publicznych w nauce była na blogu mowa wielokrotnie. Właśnie powstała petycja dotycząca tej sprawy. Zachęcam wszystkich, żeby nie biciem piany w komentarzach, ale własnym imieniem i nazwiskiem pod petycją opowiedzieli się za albo przeciw. Tytuł i adres poniżej:

„Realizacja PZP wiąże ręce nauce” http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9645

Jerzy Tyszkiewicz

Ilustracja: Alter Fritz, Wikimedia Commons, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany