Nienazywalne

No Name rd

W moim poprzednim wpisie o Wikipedii i nauce zaproponowałem, żeby uczeni sami opisywali w Wikipedii wyniki swoich badań.

Mój tekst skomentował pundit (osoba o takim nicku jest aktywnym i cenionym wikipedystą, sprawującym z wyboru społeczności liczne odpowiedzialne funkcje), pisząc

Pomysł jest niezgodny z zasadami Wikipedii, które zalecają unikanie konfliktu interesów. O ile jeszcze pisanie własnego biogramu przez osobę encylopedyczną jest ok, o tyle promowanie wyników badań już raczej nie do końca. Choć oczywiście zgadzam się, że dodanie publikacji w miejscu, gdzie jest adekwatna, nie powinno być wielkim faux pas.


Piotr Panek odpowiedział

Promowanie wyników własnych badań o randze encyklopedycznej jest jak najbardziej zgodne z zasadami Wikipedii, jeśli tylko nie łamią WP:WER, WP:(N)OR i WP:NPOV. To ostatnie może być dla niejednego naukowca najtrudniejsze.

Oba głosy dają mi pretekst do zastosowania rozumowania z zupełnie innej dziedziny – logiki.

Zacznę od tego, że moim zdaniem oba powyższe głosy są nietrafne.

Zamierzam przeprowadzić tezę, że system pojęciowy Wikipedii nie daje żadnej możliwości sformułowania zasady, że osoba o realnej tożsamości X nie powinna edytować tekstów dotyczących tejże samej osoby X bądź jej dokonań. Co więcej, nie da się wyrazić w języku Wikipedii żadnego w ogóle warunku, który odwoływałaby się do tej tożsamości. W związku z tym nie ma jak o tym mówić. A o czym nie da się mówić, powinno się milczeć, jak nauczał klasyk.

Mam konto na Wikipedii i wiem, że nie zawiera ono żadnych informacji, które umożliwiają identyfikację realnej tożsamości jego posiadacza, a te, które dawałyby jakieś teoretyczne szanse w choćby niektórych przypadkach (adres e-mail, którego zresztą można nie podać), są zastrzeżone i nikt poza samym posiadaczem konta ich nie może obejrzeć. W uzasadnionych przypadkach zaufani użytkownicy, tak zwani checkuserzy, mogą sprawdzić numer IP i cechy oprogramowania komputera, z którego wykonywano edycje. Jednak nawet oni nie mogą (ani nie mają jak) dociekać związku tych danych z tożsamością autorów edycji. A skoro z zasady konta nie można skojarzyć z żadną realną osobą, to w języku bytów obecnych na Wikipedii realna tożsamość posiadaczy kont nie istnieje. To właśnie dlatego żadne odwołania do niej nie są możliwe.

To rozumowanie ma jeden wyjątek: sam posiadacz konta zna własną tożsamość. Jedyne zatem, co można zrobić, to zaapelować do autora, aby powstrzymał się od edycji dotyczących własnej osoby bądź własnych badań. Taka prośba musi być jednak sformułowana w metajęzyku i być skierowana od człowieka do człowieka, odwołując się do bytów i pojęć zewnętrznych wobec samej Wikipedii .

Ten sposób spojrzenia na Wikipedię jest pochodną mojego sposobu traktowania logiki. Kiedy ją uprawiam naukowo (kiedyś intensywnie, teraz coraz rzadziej, bo jestem nomadą i już wywędrowałem gdzie indziej), albo jej uczę, to widzę w niej przed wszystkim język, którym posługują się matematyka i informatyka. Najbardziej interesują mnie w logice te wątki, które polegają na badaniu, co w tym języku można wyrazić, a czego nie można. Ten punkt widzenia był zapewne widoczny w moim tekście o logice temporalnej. Cóż, natura ciągnie wilka do lasu, więc użyłem tej samej metody do opisania jednej z cech Wikipedii.

Jerzy Tyszkiewicz

Ilustracja NatalieMaynor, Flickr (CC BY 2.0)