Zemsta Rubika

Jak zrozumieć przestrzeń? Czym jest przestrzeń? Jak się zachowuje? Takich pytań na ogół ludzie sobie nie zadają, mimo że przestrzeń dotyczy każdego z nas. Przed miesiącem Jacek Kubiak zmagał się z nimi. Teraz przyszła kolej na mnie.

Nie tylko fizycy zmagają się z przestrzenią. Jest ona bardzo ważna także w pracy architekta. W końcu praca ta polega na organizowaniu przestrzeni i gospodarowaniu przestrzenią. Architekt musi więc mieć pewne zrozumienie dla przestrzeni. Jak jednak zrozumieć przestrzeń? Pewien architekt z Budapesztu – Erno Rubik – znalazł na to sposób.

Wyobraźmy sobie przestrzeń jako pudełko o regularnych bokach – sześcian. Jest to o tyle uprawnione, że przestrzeń opisywana jest na trzech osiach ułożonych do siebie pod kątem prostym, tak jak boki sześcianu. Spróbujmy teraz podzielić każdą krawędź na trzy równe części. Chodzi mi o to, by w efekcie otrzymać sześcian, w którym każda ścianka podzielona jest na 9 równych części.

Co będzie się działo, gdyby każdy z elementów ścianki można było przestawiać? Wiązałoby się to z dwoma możliwościami. Albo taka część wypada poza sześcian i na jej miejsce mamy pustkę. A co gdyby taka kostka „nie mogła” wypaść poza sześcian? Wtedy mamy drugą możliwość. Wszelka zmiana jednego elementu musiałaby się wiązać ze zmianami w innych elementach. Żaden element takiej przestrzeni nie mógłby funkcjonować samodzielnie, lecz byłby powiązany z innymi. W efekcie przestawienie jednego elementu musiałoby się wiązać ze zmianą innego elementu takiego sześcianu.

Każdy obiekt fizyczny znajduje się w przestrzeni. Ponieważ wszystko znajduje się w przestrzeni, pojęcie to związane jest z opisem jakiejś konfiguracji przedmiotów. Kluczowe są dwa elementy: relacje między obiektami oraz perspektywa, z jakiej na to wszystko patrzymy. Ponieważ mamy do czynienia z relacjami, to izolacja przedmiotów lub ich powiązanie ma charakter względny i zależy od perspektywy. W zależności od niej pewne przedmioty mogą wyglądać na izolowane, a inne na powiązane. Ponadto mimo, że relacje między przedmiotami są stałe, to ich opis zależy od miejsca, z którego na nie patrzymy.

Myśli te krążą mi po głowie, gdy po raz kolejny układam kostkę Rubika w wersji 4x4x4. Jej twórcą jest oczywiście Erno Rubik. Jako profesor architektury pierwotnie wymyślił kostkę w wersji 3x3x3 po to, by pomóc studentom architektury w zrozumieniu przestrzeni. W końcu jest to podstawa w tej pracy. Chociaż dalsze losy tej zabawki potoczyły się nieco inaczej, to myślę, że wynalazek Rubika świetnie się sprawdza w tej podstawowej roli – zrozumieniu, czym jest przestrzeń.

Grzegorz Pacewicz

Fot. alvy, Flickr (CC SA)