Sokratejskość Sokratesa

1 stycznia wieczorem zamknęliśmy imprezę sylwestrową grając wspólnie ze znajomymi, z którymi się wcześniej bawiliśmy, w Scrabble. W tym składzie graliśmy po raz pierwszy, nadto niektórzy z nas grali pierwszy raz w życiu. Dlatego na początku powstał problem, które wyrazy mieszczą się w grze, a które już nie. Oczywiście jasne było, że w grę wchodzą słowa tylko z języka polskiego w różnych formach. Spór powstał tylko wokół rzeczowników.

W ich wypadku mamy do czynienia z dwiema kategoriami. Jedną z nich są tak zwane nazwy generalne, drugą zaś nazwy indywidualne. Te pierwsze mogą być użyte w grze, te drugie jako imiona własne już nie. Ale jak odróżnić co jest nazwą generalną, a co nazwą indywidualną?

Wszyscy używamy różnych imion własnych na oznaczenie różnych konkretnych przedmiotów: Słońce, Księżyc, Sokrates, Platon, Burek, Zuzia itp. Są one określane jako nazwy indywidualne. Ich przeciwieństwem są nazwy generalne. Różnica między nimi ma charakter szczególny, który najlepiej zilustrować na przykładzie nazw generalnych.

Nazwa „kwadrat” jest przykładem nazwy generalnej. Posiada ona dość wyraźne znaczenie, takie że rozumienie tego znaczenia pozwala użytkownikom języka na klasyfikowanie czy coś jest desygnatem nazwy, czy nie. Rozumiem nazwę kwadrat i wiem, że książka która leży obok mnie nie jest kwadratem, ani kształtu kwadratowego, a okładka od płyty leżąca obok książki już pod nazwę kwadrat może podpadać, bo ma mniej więcej taki kształt.

W przeciwieństwie do nazw generalnych nazwy indywidualne nie posiadają znaczenia. Jakie znaczenie wiązać z nazwą Sokrates? Wiem z historii, że żył taki człowiek oznaczony tą nazwą, ale nazwa ta została mu nadana jako jego imię własne. Gdyby ktoś mi na przykład powiedział, że w pokoju jest Abacki, to dopóki wszyscy by się nie przedstawili, nie wiedziałbym, który to z nich. Ale gdyby zamiast „Abacki”, ktoś powiedział „wysoki mężczyzna z długą brodą”, wiedziałbym o kogo może chodzić, a gdyby tam była tylko jedna osoba spełniająca te kryteria, wiedziałbym, że na pewno chodzi o nią.

Ponieważ nazwy indywidualne nie mają znaczenia, nie można na podstawie tego znaczenia wyciągnąć cech, które spełniają wszystkie desygnaty tej nazwy. Przez to również na podstawie znajomości znaczenia słów, nie można wskazywać oznaczonych nimi desygnatów. Wiem, co to jest kwadratowość i na podstawie tego mogę stworzyć zbiór kwadratowych przedmiotów w moim pokoju. Ale nie sposób określić, co to jest „Abackość”, a przez to przedmiotów będących w moim pokoju nie można sklasyfikować z tego punktu widzenia.

Innymi słowy, w przypadku nazw generalnych można postawić pytań: jakie cechy mają desygnaty danej nazwy? Na podstawie jakich cech dany obiekt jest klasyfikowany jako desygnat danej nazwy? W przypadku nazw indywidualnych na takie pytania nie ma odpowiedzi. Nazwy te oznaczają dane obiekty, jako ich imiona własne bez związku z cechami tych obiektów.

Nie można więc pytać: jakie cechy ma Sokrates, że jest nazywany Sokratesem? Jakie cechy muszą mieć obiekty, by być Sokratesem? A w przypadku nazw generalnych można takie pytania postawić: jakie cechy muszą mieć obiekty, by być uznane za np. kwadrat, koło, czy samochód?

Proste pytanie typu: „jakie cechy muszą mieć obiekty, by oznaczyć je daną nazwą?”, rozwiązuje problem z nazwami indywidualnymi. Jeśli na takie pytanie można odpowiedzieć, wskazując na cechy spełniane przez obiekty oznaczone daną nazwą, mamy do czynienia z nazwą generalną, którą można użyć w grze. Jeśli zaś na takie pytanie nie da się odpowiedzieć, to z taką nazwą nie mamy do czynienia i nie można jej użyć w grze.

Grzegorz Pacewicz

Fot. origami_madness, Flickr (CC SA)