Podstawowe założenie

kwiaty1.jpg

Założenia filozoficzne są istotnym składnikiem nauki i dlatego filozofii usunąć się nie da.

Mam bardzo często wrażenie, że naukowcy spoglądają z lekką pogardą na zagadnienia filozoficzne. W najlepszym razie traktuję je jako zabawę, w najgorszym zaś razie najchętniej by je wszystkie usunęli jako bezsensowne. Tymczasem filozofowie zajmujący się nauką wskazują, że założenia filozoficzne są istotnym składnikiem nauki. Filozofii z nauki nie da się usunąć chociażby dlatego, że u podstaw nauki leżą i muszą leżeć pewne założenia filozoficzne. Nauka nie bierze się z niczego – jej początek tkwi w filozofii. Bardzo dobrze widać to, kiedy wskazać na podstawowe założenie, które leży u podstaw działalności naukowej.

Jest to założenie o zasadniczej jednorodności świata. Mam na myśli pogląd, że obiekty podobne pod jakimś względem powinny zachowywać się tak samo. Jest to założenie filozoficzne, bo weryfikowane jest pośrednio – jak długo jest ono owocne, tak długo jest przyjmowane. Weryfikacja ta następuje więc na podstawie rezultatów tego założenia – nie jest ono więc wnioskiem z badań, lecz te badania poprzedza. Ale nawet jeśli zachowanie badanych obiektów nie jest takie samo, to również nie narusza tej tezy. W takich wypadkach poszukuje się raczej różnic w warunkach, jakim te obiekty podlegają, albo też bada się, czy rzeczywiście obiekty są do siebie podobne pod istotnym względem.

Ściśle rzecz biorąc założenie to należy do ontologii, względnie metafizyki. Nie ma sensu przedstawiać tutaj powikłanej historii obu pojęć i zmieniających się znaczeń, jakie im przypisywano. Z różnych względów słowo „metafizyka” bywa traktowane pejoratywnie, dlatego bywa zastępowane nazwą „ontologia”. Jednak oba słowa w ogólnym sensie w zasadzie odnoszą się do tego samego zagadnienia, to znaczy mają one oznaczać rozważania, których przedmiotem jest najogólniejsza struktura świata. Zasada jednorodności mówi więc, że świat, lub jakieś wydzielone jego obszary, które są przedmiotem badań określonych nauk, w jakimś sensie jest taki sam.

Dla fizyka to podobieństwo wygląda oczywiście inaczej niż dla biologa, ale oczywiście każda z tych nauk zakłada, że to, co jest sprawdzone i uznawane dla jakiejś części badanych obiektów, można przełożyć na całą resztę. Z tego też powodu na podstawie skończonej ilości badanych obiektów, uznaje się, że prawa w ten sposób znalezione będą obowiązywać zawsze i wszędzie. Nawet jeśli nie można objąć twierdzeniem wszystkich obiektów danego rodzaju, wyróżnia się jakąś klasę obiektów, w obrębie których prawo będzie mieć zastosowanie, ponieważ obiekty te są takie same pod istotnym względem. Nad wszystkim więc króluje zasada jednorodności, choć bywa ona niekiedy mocno ograniczana.

Oczywiście nie jest to jedyne założenie filozoficzne, jakie w nauce można znaleźć. Ale chyba jest to jedyna zasada, którą można odkryć w każdej nauce. Pozostałe założenia bywają już ograniczone do poszczególnych nauk, a nawet paradygmatów w ich obrębie. Dzięki temu można zmieniać perspektywy filozoficzne w ramach nauk, chociaż samej filozofii z nauki usunąć się nie da. Z perspektywy filozofii jest to sytuacja dość szczęśliwa.

Grzegorz Pacewicz

Foto: GP