Wiedeńczycy

wieden_200.jpgZadziwiające, jak wielu myślicieli pochodzi z Wiednia przełomu wieków XIX i XX.

Od dłuższego już czasu uderza mnie jak wielu myślicieli (filozofów, matematyków, psychologów), którzy odcisnęli trwałe piętno na nauce i filozofii, wywodzi się z Wiednia przełomu wieków XIX i XX. Mam tu na myśli, zarówno tych, którzy urodzili się w tym mieście, jak i tych, którzy przybyli później, by w nim studiować i pracować. Sądzę, że niebagatelny wpływ miała na to specyfika Austro-Węgier.

Państwo to zostało proklamowane 21 grudnia 1867 roku. Przedziwnym zrządzeniem losu zamieszkiwało je wiele nacji: Niemcy, Węgrzy, Polacy, Czesi, Rumuni Rusini, Chorwaci, Słowacy, Serbowie, Słoweńcy i Włosi. Żadna z nich nie stanowiła większości w państwie, co sprawiało, że było ono narażone na nieustanne spory i napięcia wewnętrzne. W efekcie jego mieszkańcy korzystali z szerokich wolności i praw osobistych, a poszczególne narody miały dość duże pole do rozwoju własnej kultury. Konfliktów wewnętrznych nie udało się jednak rozwiązać w sposób zadowalający, czego skutkiem było zabójstwo w Sarajewie arcyksięcia Ferdynanda Józefa (28 czerwca 1914 roku), co zainicjowało ciąg wydarzeń, który doprowadził do wybuchu I wojny światowej. W wyniku wojny Cesarstwo Austro-Węgierskie przestało istnieć. W dwudziestoleciu międzywojennym Wiedeń odgrywał znaczącą rolę na intelektualnej mapie świata. Jednak u progu II wojny światowej większość ważnych myślicieli opuściła miasto.

Sądzę, że mieszanka narodowościowa Cesarstwa zaowocowała zadziwiającym boomem intelektualnym początku XX wieku. By to pokazać, wymienię kilka najważniejszych nazwisk wraz krótkim opisem tego, co zrobili.

Na ogół o Wiedniu mówi się przy okazji Koła Wiedeńskiego, czyli grupy filozofów, matematyków i fizyków, która zawiązała się około roku 1922 wokół seminarium prowadzonego przez logika i filozofa Moritza Schlicka. Obok Schlicka w skład grupy wchodzili między innymi Rudolf Carnap czy Kurt Gödel. Prace tego ostatniego zaliczane są do największych osiągnięć matematyki XX wieku. Cała grupa w ogromnym stopniu przyczyniła się do rozwoju logiki i filozofii nauki, rozumienia nauki, jej metod, celów, ograniczeń itp. Często zapomina się, że tematem pierwszych spotkań Koła była dyskusja wokół książki innego Wiedeńczyka, Ludwiga Wittgensteina „Traktat logiczno-filozoficzny” (Zob. Język jak ślimak).

W Wiedniu urodził się, studiował i pracował przez wiele lat krytyk Koła, Karl Raimund Popper (Zob. Trzeci świat). O ile pamiętam dobrze jego wspomnienia miał nawet jedno czy dwa spotkania w ramach jednego z pomniejszych epicykli Koła. Mimo, że Popper krytykował główne idee Koła, Schlick dopomógł w wydaniu książki Poppera „Logika odkrycia naukowego”, która rzuciła zupełnie nowe światło na rozumienie nauki i jej metod.

Wiedeń to nie tylko jego słynne Koło. Chyba wtedy, gdy uświadomiłem sobie, że Zygmunt Freud mieszkał i pracował w tym mieście, zacząłem doceniać intelektualną rangę tego miasta. Freud wprawdzie nie urodził się w Wiedniu, ale tu mieszkał od 4 roku życia. Tu studiował i prowadził swoją praktykę, prowadził badania. Jego wpływ nie tylko na naukę, ale także na filozofię, czy rozumienie natury człowieka trudno przecenić.

Z Wiednia pochodził i przez długie lata pracował Ludwig von Misses. Podobnie rzecz się ma z Friedrichem Augustem von Hayekiem. Obaj zaliczani są do czołowych przedstawicieli Szkoły Austriackiej w ekonomii, która, podobnie jak prace Koła Wiedeńskiego w przypadku nauki, odmieniła podejście do wielu zjawisk ekonomicznych. Obaj są uznanymi klasykami neoliberalizmu.

Nazwiska osób związanych z Wiedniem można by jeszcze mnożyć: Franz Brenatano, Pual Feyerabend, Alexious Meinong, wybitny polski filozof Kazimierz Twardowski… I tak dalej. Ale na zakończenie ostatnie nazwisko: niespełniony student malarstwa Adolf Hitler. Można o nim powiedzieć, że stał się katalizatorem nierozwiązanych konfliktów z czasów Cesarstwa Austro-Węgierskiego, których rozpad Cesarstwa nie uśmierzył. W efekcie dzieło rozpadu specyficznego świata Cesarstwa doprowadził do końca.

Grzegorz Pacewicz

Fot. la vaca vegetariana, Flickr (CC BY SA)