Gra informacyjna

informacja.gifDziwne są koleje niektórych notatek. Kilka lat temu luźno rozmyślałem sobie na temat roli informacji w naszej kulturze. Spisałem sobie to wszystko w formie uwag nawiązujących do „Traktatu logiczno-filozoficznego” Ludwiga Wittgensteina (zob. wpis „Język jak ślimak„), a ostatnio odnalazłem gdzieś w archiwaliach na moim komputerze. Po latach kilka z nich wydaje mi się nawet godnych zastanowienia. Oczywiście wymagają one dopracowania. Ponieważ jest to „blog szalonych naukowców” ośmielam się zaprezentować te uwagi w nadziei na życzliwą krytykę ze strony czytelników. Jeśli przetrzymają tę próbę, znaczy, że być może coś w nich jest i warto podjąć nad nimi dalsze prace.

 1. Informacja jest bytem, a byt informacją. Informacja jest pojęciem tak szerokim, że niedefiniowalnym według metody Arystotelesa.
  1.1. Wszystko może być informacją jawnie lub w sposób zakamuflowany.
  1.2. Informacja jest zawsze ujęta w formie symbolicznej – znak, słowo, gest, zwrot – to wszystko jest informacją.
  1.3. Informacje tworzą system – ale niepowiązany, tak że jedna wspiera się na drugiej.
  1.3.1. Każda informacja wpływa na każdą inną.
  1.3.2. Informacje można łączyć, dzielić itp.
  1.3.3. Mogą istnieć obok siebie informacje sprzeczne, wykluczające się, częściowo siebie uzupełniające, a częściowo znoszące, fałszywe i prawdziwe.
  1.3.4. Nie ma informacji najważniejszej – metainformacji. Każda jest ważna i każda nieważna.
 2. Każda informacja posiada wartość.
  2.1. Ludzie toną w morzu informacji i nie są w stanie zawsze określić ich wartości.
  2.2. Wartość informacji wpływa na ich ważność.
  2.2.1. Ta sama informacja ma różną wartość dla różnych osób, bo różną ważność.
  2.2.2. Ważność informacji to cecha, która decyduje, że informacja jest pożądana, ponieważ niesie wiedzę, z której można uczynić użytek. Ważność informacji to cecha, która wpływa na możliwość wytworzenia na podstawie informacji A nowej informacji B i wprowadzenia jej do obiegu.
 3. Informacja ma co najmniej dwa poziomy treści: jawny (dosłowny) i ukryty (pod jawnym). Np. zdanie „czuję się źle”, na poziomie jawnym jest dosłowne, na poziomie ukrytym wskazuje, że żyję, czuję, jestem itp.
 4. Informacja nie musi mieć związku z rzeczywistością – z reguły jakiś, nawet luźny związek ma, ale nie zawsze.
  4.1. Informacja wpływa na rzeczywistość i odwrotnie – rzeczywistość wpływa na informacje, ponieważ jest źródłem nowych informacji wpływających na te wcześniejsze.
 5. Informacje rodzą się, żyją, rozrastają i odchodzą w niebyt, z którego czasem wracają.
  5.1. Gramy w informacje. Jest to gra o sumie niezerowej.
  5.2. Gier informacyjnych, podobnie jak gier językowych Wittgensteina, jest nieskończenie wiele.
 6. Rola filozofii – robić to, co do tej pory, czyli grać własną grę i w ten sposób mnożyć informacje.
 7. To, co robię – tworzę nowe źródło informacji.

Grzegorz Pacewicz

Fot. bigfoto.com