Paradoks Rydzyka

Paradoks Pinocchia

Paradoks Pinokia


Ojciec Rydzyk stworzył niedawno nowy paradoks logiczny, prawie jak Eubulides. Stanowi go zdanie wypowiedziane w trakcie spotkania z KRRiT w Sejmie. W odpowiedzi na oświadczenie Jana Dworaka

Mnie obowiązuje prawo uchwalone przez Sejm.

o. Rydzyk zadeklarował:

A mnie jako katolika nie obowiązuje.

tworząc tym samym paradoks Rydzyka.

Żeby zrozumieć strukturę tego paradoksu, należy przywołać istotną przesłankę dodatkową, czyli niezmienne i nieomylne nauczanie Kościoła katolickiego. Jego częścią jest „Syllabus Errorum”, czyli „Syllabus Błędów”, ogłoszony 8 grudnia 1864 roku przez papieża Piusa IX razem z encykliką „Quanta cura”. Niedawno przypomniała go nieoceniona Fronda.

Oprócz wielu innych błędów, które zostały oficjalnie i nieodwołalnie potępione w tym dokumencie, znajduje się pogląd taki:

63. Wolno odmawiać posłuszeństwa legalnym władcom, a nawet buntować się przeciwko nim.

Teraz już wszystko jest na swoim miejscu:

  • Wyznając pogląd wyrażony w swoim zdaniu i będąc katolikiem (co wypełnia przesłankę tegoż zdania), o. Rydzyk popada w herezję.
  • Jako heretyk o. Rydzyk przestaje być katolikiem.
  • Jak niekatolik o. Rydzyk ponownie podlega prawu, bo przesłanka już nie zachodzi.
  • Jako że o. Rydzyk podlega ponownie prawu, jego herezja ustaje.
  • Rydzyk staje się ponownie katolikiem.
  • Wyznając pogląd wyrażony w swoim zdaniu i będąc katolikiem, o. Rydzyk znowu popada w herezję.

Już widać, że koło się zamknęło, mamy klasyczne regressus ad infinitum i nie sposób ustalić, czy o. Rydzyk jest katolikiem, czy heretykiem. Drobnym cieniem na tej argumentacji kładzie się ewentualność, że być może o. Rydzyk jest już od dawna heretykiem z zupełnie innych powodów. To jednak wątpliwość dotycząca praktyki, a w swojej warstwie teoretycznej paradoks jest nieskazitelny.

Z czego morał, że niedefiniowalne jest pojęcie katolika, a o. Rydzyk dołączył do Eubulidesa, Zenona i Bertranda Russela.

Jerzy Tyszkiewicz
Ilustracja „Paradoks Pinokia”, autor Carlo Chiostri, User:Mbz1, Wikimedia Commons, public domain.