Metafizyka

6 maj

My Słowianie

Nagła i niespodziewana śmierć budzi przerażenie bo narusza nasze poczucie bezpieczeństwa. Tragedia pod Smoleńskiej dobitnie o tym przypomniała. W jednej chwili życie tylu osób zostało gwałtownie przerwane. Różnice polityczne, ideologiczne czy światopoglądowe pomiędzy ofiarami zostały zatarte i jakby unieważnione. Wszyscy zginęli. Wydarzenie to wzbudziło powszechny szok i niedowierzanie. W „Doktrynie Szoku” Naomi Klain opisała, jak […]

11 wrz

Czeżowski ? metafizyk ze Lwowa

Dojrzałość intelektualna? Po pięćdziesiątce. Młodość Tadeusza Czeżowskiego związana jest ze Lwowem, chociaż urodził się 26 lipca 1889 roku w Wiedniu. Przeszedł w tym mieście wszystkie szczeble edukacji, zwieńczone studiami z zakresu matematyki (logiki), fizyki i filozofii. Studia filozoficzne odbywał pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego, z którym złączyła go później długoletnia przyjaźń. We Lwowie też uzyskał Czeżowski […]

Ważne newsy, kompetentne analizy.
Subskrypcją Premium podzielisz się z Bliskimi.

Wypróbuj za 1 zł